ข่าว/กิจกรรม

Congratulations วันฝึกซ้อม

UploadImage


บรรยากาศวันฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพ
view: 29 shares: