ข่าว/กิจกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

UploadImage

ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

9 ธันวาคม 63 – ทีมคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดี บริการวิชาการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยนำความรู้แนวคิดแบบลีน ผ่านสื่อการสอนแบบเกม (Game Base Learning)” ให้แก่ คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และให้การต้อนรับ


 
view: 36 shares: