ข่าว/กิจกรรม

บริการวิชาการ @วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

UploadImage

คณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยนำความรู้แนวคิดแบบลีน ผ่านสื่อการสอนแบบเกม (Game Base Learning)” ให้แก่ คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
view: 38 shares: