ข่าว/กิจกรรม

โครงการแข่งขันบอร์ดเกม ระดับอุดมศึกษา

UploadImage


จบลงไปอีกครั้ง สำหรับกิจกรรมการแข่งขันและมอบรางวัล โครงการแข่งขันบอร์ดเกม ระดับอุดมศึกษา เครือข่ายโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 “Brass Birmingham เกมพลิกโลกอุตสาหกรรมด้วยกลยุทธ์ซัพพลายเชน” เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการจัดการซัพพลายเชนจากการเล่นบอร์ดเกม มุ่งสร้างความเข้าใจต่อสังคมให้เห็นศักยภาพของบอร์ดเกม ที่สามารถนำมาใช้พัฒนาไปเป็นนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันและอนาคต โดยมี ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน SPU ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะเลิศจากการแข่งขันฯ  ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อ 24 พ.ย. 63

จัดโดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์
view: 47 shares: