ข่าว/กิจกรรม

Logistics SPU Camp #5

UploadImage

บรรยากาศกิจกรรม Logistics SPU Camp #5
ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ


คลิกชมภาพ DAY1 Logistics SPU Camp #5
คลิกชมภาพ DAY2 Logistics SPU Camp #5

 
view: 37 shares: