ข่าว/กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม

UploadImage

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม Logistics SPU Camp #5

น้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ e-mail ในการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
หมดเวลาในการยืนยันสิทธิ์ภายใน 10 พฤศจิกายน 2563
view: 38 shares: