ข่าว/กิจกรรม

หลักสูตร The Connectivity of Gamification

UploadImage

หลักสูตร The Connectivity of Gamification COG #1
ตอน “เกมสร้างนักธุรกิจ”
การเชื่อมโยงศาสตร์แห่งเกมเพื่อสร้างนักธุรกิจที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21


UploadImage
 
 
กำหนดการฝึกอบรม - Download -
รายละเอียดค่าลงทะเบียน และช่องทางการชำระเงิน - Download -

 
UploadImage
view: 77 shares: