ข่าว/กิจกรรม

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่น 2 บุกอาณาจักร LOXSIM

UploadImage

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่น 2  Logistics SPU บุกอาณาจักร LOXSIM

22 กรกฎาคม 2563 : คณาจารย์ พร้อมนักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมของล็อกซซิม Loxley Simulation Technology Co.,Ltd. พร้อมทั้งทดลองขับซิมูเลเตอร์ รวมถึงชมสาธิตการใช้ incident command และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา รวมถึงการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อจะได้นำไปต่อยอดในการเรียนการสอน และการปฎิบัติงานต่อไปในอนาคต
view: 315 shares: