ข่าว/กิจกรรม

เด็กพันธุ์ใหม่ รุ่น 2 Logistics SPU @TCDC

#Dek62 เด็กพันธุ์ใหม่ รุ่น 2 Logistics SPU เปิดโลกการเรียนรู้ @TCDC

21 กรกฎาคม 2563 - คณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชน TCDC: Thailand Creative & Design Center ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา
view: 88 shares: