ข่าว/กิจกรรม

โลจิสติกส์ รวมน้ำใจช่วยบุคลากรฯ

UploadImage
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงได้รวมน้ำใจช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 (COVID-19) ด้วยการส่งมอบหน้ากากอนามัย (surgical mask) จำนวน 10 กล่อง เป็นธารน้ำใจ..สู้ภัย C0VID-19 ให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีอุปกรณ์ใช้ป้องกันโรคในระหว่างรักษาผู้ป่วย เป็นการแบ่งปันและส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์และพยาบาลได้รับความปลอดภัยในช่วงเวลาวิกฤตของโรคระบาด เมื่อเร็ว ๆ นี้
view: 37 shares: