ข่าว/กิจกรรม

ว.โลจิสติกส์ SPU ส่งมอบหน้ากากอนามัยฯ

ว.โลจิสติกส์ SPU มอบหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จ.สกลนคร
 
UploadImage
 
 
ในภาวะที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศไทย ทำให้โรงพยาบาลต่างๆและเจ้าหน้าที่จำนวนมากต้องระดมกำลังกันให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพแก่ประชาชน มีความจำเป็นและต้องใช้หน้ากากอนามัยเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันยังคงหาได้ยาก วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงได้รวมน้ำใจช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 (COVID-19) ด้วยการส่งมอบหน้ากากอนามัย (surgical mask)  จำนวน 5 กล่อง เป็นธารน้ำใจ..สู้ภัย C0VID-19 ให้กับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีอุปกรณ์ใช้ป้องกันโรคในระหว่างรักษาผู้ป่วย เป็นการแบ่งปันและส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์และพยาบาลได้รับความปลอดภัยในช่วงเวลาวิกฤตของโรคระบาด เมื่อเร็ว ๆ นี้
view: 66 shares: