ข่าว/กิจกรรม

ชวนฟัง Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 7

UploadImage

ชวนฟัง Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 7 : วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563  เวลา 12.00 - 14.30 น.
ครั้งที่ 8 : วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563  เวลา 12.00 - 14.30 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ

“พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ
เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional”

โดย คุณรัสรินทร์ อัศววิภาโรจน์
Business Director
Infographic Thailand

ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#ITSPU
#LSCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 69 shares: