ข่าว/กิจกรรม

Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 6

UploadImage

24 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมฟังการบรรยาย Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 6
 
SHIPPOP พลิกโฉมขนส่งไทย มุ่งสู่ e-Logistics ยุคใหม่

โดย คุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์
CEO บริษัท ชิปป๊อป จำกัด
 
จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
UploadImage
view: 71 shares: