ข่าว/กิจกรรม

ชวนฟัง Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 6

UploadImage

ชวนฟัง Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 6
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00-14.30 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ

 
SHIPPOP พลิกโฉมขนส่งไทย มุ่งสู่ e-Logistics ยุคใหม่
โดย
คุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์
CEO บริษัท ชิปป๊อป จำกัด

 
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#ITSPU
#LSCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 84 shares: