ข่าว/กิจกรรม

ร่วมฟัง Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 5

UploadImage

17 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมฟังการบรรยาย Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 5
 
พลิกมุมคิด กับธุรกิจยุคใหม่ ด้วย Idea Generation for LEAN Startup

โดย คุณปทิดา  รุจิโมระ Startup Incubator
Research and Innovation Service, KMITL
 
จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 143 shares: