ข่าว/กิจกรรม

ชวนฟัง Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 5

พลิกมุมคิด กับธุรกิจยุคใหม่ ด้วย Idea Generation for LEAN Startup

 
UploadImage
ชวนฟัง Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 5
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ

 
พลิกมุมคิด กับธุรกิจยุคใหม่
ด้วย
Idea Generation for LEAN Startup

 
โดย
 
คุณปทิดา  รุจิโมระ
Startup Incubator
Research and Innovation Service, KMITL

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00-14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#ITSPU
#LSCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 71 shares: