ข่าว/กิจกรรม

Congratulations - ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต

UploadImage


วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอแสดงความยินดีกับ
ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2560-2561


www.spu.ac.th/fac/logistics

......................
#LogisticsSPU
#โลจิสติกส์SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน #โลจิสติกส์
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU
view: 41 shares: