ข่าว/กิจกรรม

บริการวิชาการแก่น้อง ๆ ร.ร. อุตรดิตถ์ดรุณี

UploadImage


ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการแก่น้อง ๆ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่น้อง ๆ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ เล่น Lean Game งานนี้ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานกันเลยทีเดียว
view: 150 shares: