ข่าว/กิจกรรม

โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ร่วมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณาจารย์อาจารย์ บุคลากร ร่วมส่งมอบข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ เกษตรอินทรีย์ จำนวน 50 กิโลกรัม ให้แก่โครงการ “มหาวิทยาลัยศรีปทุม รวมพลังฟื้นฟูช่วยเหลือครอบครัวบ้าน “นักศึกษา” และนักเรียนโรงเรียนบ้านเชือก (ทวีปัญญา) หลังน้ำท่วมหนักที่ จ.อุบลราชธานี” โดยมี ผอ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา เป็นผู้รับมอบ
view: 45 shares: