ข่าว/กิจกรรม

ว.โลจิสติกส์ฯ SPU บริการวิชาการ

UploadImage

วันนี้ 28 พ.ย. 62 โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการแก่น้อง ๆ โรงเรียนบดินทร์เดชา 3 อาจารย์ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม บริการวิชาการ-จิตอาสา แก่สอนน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบดินทร์เดชา 3 เล่น Lean Game กว่า 380 คน
 
 
UploadImage
view: 32 shares: