ข่าว/กิจกรรม

LSC SPU ร่วมงาน ครบรอบ 25 ปี TNSC

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ร่วมงานวาระครบรอบ 25 ปี ในปี 2562 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เชื่อมสัมพันธ์ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา
 
UploadImage
 
ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และชลบุรี ร่วมสานสัมพันธ์ภาคอุตสาหกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี ในปี 2562 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ได้กำหนดจัดงาน TNSC 25th Anniversary Exclusive Dinner Talk ภายใต้แนวคิด “Shift Economic Landscape : Challenges and Turnaround Opportunities” ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00–21.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ราชดำริ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกรวมถึงหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Thailand Economic 2025” และได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Shift Economic Landscape : Challenges and Turnaround Opportunities” เพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอมุมมองด้านการค้าการลงทุนในมิติต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากตะวันตกมาสู่ตะวันออก
view: 59 shares: