ข่าว/กิจกรรม

LSC เข้า Coaching บริษัท sonic public

UploadImage

หลักสูตรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (non degree) วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม  เข้า coaching ณ บริษัท sonic public company ผู้ให้บริการระบบโลจิสติกส์ครบวงจร
view: 60 shares: