ข่าว/กิจกรรม

LSC เข้า Coaching บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด

UploadImage

หลักสูตรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (non degree) เข้า coaching ณ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์ยกขนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
view: 172 shares: