ข่าว/กิจกรรม

บัณฑิตยุคใหม่ ในมุมมอง HR

UploadImage

The Connectivity Of GuRU
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "บัณฑิตยุคใหม่ ในมุมมอง HR"

โดย #GuRu คุณสุรัชตา ราคา
Talent Engagement Manager-Thailand
Diageo Moet Hennessy Thailand.

17 กันยายน 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ณ อาคาร 9 ชั้น 9 ห้อง 905 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 42 shares: