ข่าว/กิจกรรม

ธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (CLMV)

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ
"ธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (CLMV)"

#GURU คุณชยพล ผู้พัฒน์ ผู้อำนวยการ บริษัท YPS Logistics จำกัด

10 กันยายน 2562
ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม


UploadImage
view: 43 shares: