ข่าว/กิจกรรม

Demand Planner รุ่นที่ 1

UploadImage


สิ่งดีดี เกิดขึ้นที่นี่เสมอ #โลจิสติกส์ศรีปทุม
อาจารย์วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ภานุมาส ทองสุขดี หัวหน้าหลักสูตร (Non-Degree) Demand Planner รุ่นที่ 1 รับมอบของแทนคำขอบคุณจากตัวแทนสมาพันธ์ SME ไทย และ DP รุ่นที่ 1 ที่ได้จัดหลักสูตรดี ๆ และบริการทุกระดับประทับใจ ในการอบรม #Reskill #Upskill ได้รับทั้งความรู้ มิตรภาพ และความประทับใจกับขนมเบรคเจ้าดังจากทุกมุมของประเทศ...รักเลย DP@SPU#1 
view: 53 shares: