ข่าว/กิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562

ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

view: 41 shares: