ข่าว/กิจกรรม

พิธีฉลองปิดทอง พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

UploadImage

6 สิงหาคม 2562 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดี พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมพิธีฉลองปิดทอง พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม “พระพุทธมหาปัญญามุนี อภิปูชนีย์ศรีปทุม” เนื่องในโอกาสปิดทององค์พระใหม่ ณ บริเวณหอพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย อาคารเอนกประสงค์
 
view: 114 shares: