ข่าว/กิจกรรม

"Start Your Way” New S-Curve

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
จัดโครงการ "Start Your Way” New S-Curve อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00 - 16.30 น. 
EP#2  หัวข้อ การตลาดกับธุรกิจการบิน  
โดยวิทยากร คุณแววตา ชัยพล
ผู้อำนวยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้า บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00 - 16.30 น. 
EP#3 หัวข้อ Talk with CEO - Nok Scoot
วิทยากร คุณยอดชาย  สุทธิธนกูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินนกสกู๊ต (CEO - Nok Scoot) ณ Auditorium Room 1, 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00-16.30 น.
EP#4 หัวข้อ Lean Supply Chain 
วิทยากร คุณสิริพงศ์  จึงถาวรรณ
Lean Master บริษัท ทำน้อยได้มาก จำกัด
ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)

 
view: 107 shares: