ข่าว/กิจกรรม

IDEA MARKET

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม มาร่วมเป็นเกียรติและเปิดงาน IDEA MARKET จากหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่สองหลักสูตรของ SPU ภายในงานพบกับสินค้าจากโครงงานบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่แต่ละชิ้นมีกระบวนการเรียนรู้และลงมือทำที่น่าสนใจมาก นักศึกษาได้ผลิตสินค้าน่ารัก มีประโยชน์ และอร่อย ออกมาขาย 

อาคาร 11 ชั้น G โซน B มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#LSC #SITI #SPUบัณฑิตพันธุ์ใหม่ #โลจิสติกส์พันธุ์ใหม่

 

 

view: 83 shares: