ข่าว/กิจกรรม

New Gen Logistics Camp#2

บรรยากาศงาน New Gen Logistics Camp#2 กิจกรรมแห่งการค้นหา เรียนรู้ และพัฒนา Lean Rally logistics and Supply chain กับแคมป์เด็กพันธุ์ใหม่ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ย. 2561 มาทำความรู้จักกับ”โลจิสติกส์พันธุ์ใหม่” เรียนให้สนุก เรียนรู้ไปกับสิ่งใหม่ๆ 
#NEWGEN2 #LOGISTICSSPU #SPU #โลจิสติกส์พันธุ์ใหม่

view: 73 shares: