ข่าว/กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา....


มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด #ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท-เอก) ปีการศึกษา 2561

ณ Exhibition Hall ชั้น 1 โซน A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.


 

 

 

view: 68 shares: