ข่าว/กิจกรรม

พิธีประทานปริญญาบัตรระดับปริญญาโท-เอก


พิธีประทานปริญญาบัตรระดับปริญญาโท-เอก และมอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิตของวิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2559 
#Congratulations 
UploadImage

UploadImage


UploadImage
view: 152 shares: