​LSC Special Talk

UploadImage

​LSC Special Talk พบกับรุ่นพี่คนเก่ง
พี่เจมส์ - อภิชา บุษยาภักดิ์ 
.
วิทยากรฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด มหาชน 
.
15 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM


UploadImage