LOGISTICS SPU^3 Online

#DekLogistics 3 วิทยาเขต เตรียมตัวให้พร้อม!!!

The Connectivity of Logistics SPU Campus
[ #LOGISTICS #SPU^3 ] Online


3 กรกฎาคม 2564
 
UploadImage
 
ตลอดทั้งวันพบกับกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง 3 วิทยาเขต และกิจกรรมสนุก ๆ พบกับ

- iDol Talk กับ คุณเส้นด้าย sordorstyle


UploadImage

- เทคนิค การใช้ภาษา กับ บิว พงค์พิพัฒน์ อาร์สยาม
UploadImage

- ช่วงค่ำกิจกรรม Logistics Night Live ฟังดนตรีสด จากร้านดัง the cassette พบกับ วง JAVIS BAND
UploadImage