เสวนาหัวข้อเรื่อง MTO Marketing :เปิดตลาดธุรกิจใหม่ "การขนส่งต่อเนื่องรถบรรทุก-รถไฟ" ทางเลือกใหม่ของ

UploadImage

เสวนาหัวข้อเรื่อง MTO Marketing :เปิดตลาดธุริจใหม่ "การขนส่งต่อเนื่องรถบรรทุก-รถไฟ " ทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมไทย

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 25ุ60 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ อาคาร11 ชั้น12A ห้อง 12A01  Sripatum University

สำรองที่นั่ง 02 570 1111 ต่อ 1512 - 1516