บรรยายพิเศษ The Connectivity Of GuRu 2020 #1

UploadImage

The Connectivity Of GuRu 2020
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เส้นทางของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่นักสร้างคุณค่า”


โดย คุณนพพร เทพสิทธา
คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ
อดีตประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)

1 มิถุนายน 2563
เวลา 13.00-14.40 น. | ผ่าน ZOOM

สนใจเข้าร่วม ติดต่อผ่าน LINE Official Account
คลิก | https://lin.ee/5sNGISc