มุ่งมั่น ท้าทาย กับขนส่งไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

UploadImage

มุ่งมั่น ท้าทาย กับขนส่งไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย คุณธีรินทร์ อู่ทรัพย์

วันพฤหหัสบดี 1 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง Auditorium 1 ตึก 11 ชั้น14 Sripatum University

สำรองที่นั่ง 02 570 1111 ต่อ 1512 - 1518