ปฐมนิเทศปริญญาตรี รอบที่ 1 ปี 61

                    ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ สายพันธุ์แกร่ง นักศึกษาปริญญาตรี เข้ารับการปฐมนิเทศ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทุกคน มาเป็นครอบครัวเดียวกันสู่เส้นทางสายใหม่อย่างมั่นคง ในวัน เสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม