อาจารย์ออสการ์ มารูเกซ มาลิคัด จูเนียร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: B.A. (English), Pangasinan State University
: B.S. (Medical Technology), University of Santo Tomas
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579