มารู้จักคณะศิลปศาสตร์ไปกับ พี่แทดอน ภราดร #DEKLA

มารู้จัก

.... คณะศิลปศาสตร์ ....

ไปกับ

.... พี่แทดอน ภราดร แซ่หลี่ ....

#DEKLA