ข่าว/กิจกรรม

สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการบริการวิชาการด้านภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ โรงเรียนเครือข่าย

      สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการบริการวิชาการด้านภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ โรงเรียนเครือข่าย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมทั้ง อ.เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วม ทั้งนี้ในพิธีลงนามฯ ทางคณะได้รับและความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายเป็นอย่างดี
view: 194 shares: