สุภัสสร พัฒนศิลป์

บุคลิก
มั่นใจในตัวเอง เป็นผู้หญิงประเภท Working Woman
 
ความประทับใจในรั้ว SPU
มีหลายอย่างมาก จริงๆ แล้วศรีปทุมเป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้มาทำงานที่นี่ เพราะว่าตอนทำกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัยทำให้เราได้เจอมากมาย เจอผู้ใหญ่ที่สามารถให้ทำงานระดับประเทศ ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เด็กเดินงานธรรมดา ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ให้โอกาสดีๆ พานักศึกษาไปออกงาน ทำให้ได้เจอโอกาสดีๆ ที่ได้มาทำงาน ณ ตรงนี้ด้วยค่ะ
 
การนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ
อันดับแรกเลยคือเรื่องภาษา การเรียนธุรกิจการบิน ทำให้เรารู้ว่าเราต้องเจอคนชาติอื่นๆ มากมาย ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญ และอีกอย่างเราต้องรู้ว่าวัฒนธรรมของคนแต่ละชาติเป็นยังไง เราก็เอาความรู้ที่ได้เรียนมานั้น มาปรับใช้กับงานปัจจุบันได้
 
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เจอและวิธีแก้ปัญหา
นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ถ้ามีโอกาสเราควรจะเรียนภาษาที่ 3 4 5 เพิ่มเติมอีก เพราะบางทีชนชาติอื่นเค้าไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ก็จะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารบ้าง แต่ถ้าเราเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติเค้ามาบ้างแล้ว เราก็จะสามารถเข้าใจว่าเค้าต้องการอะไร เราก็เอาความรู้ที่เราเรียนมาปรับใช้เพื่อจะแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ ณ ตอนนั้นได้ทันท่วงที ทั้งๆ ที่เราไม่สามารถจะพูดภาษาเค้าได้ นอกจากภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยแบบนี้ค่ะ
 
ฝากถึงน้องๆ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมสำหรับแพรคือบ้านอีกหลังหนึ่ง ภายในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้โอกาสหลายๆ อย่าง หนึ่งคือเข้ามาเรียนแล้วเจอเพื่อน และอาจารย์ท่านไม่ได้ดูแลเราเหมือนนักศึกษาเท่านั้น แต่ท่านดูแลเหมือนเราเป็นลูกเป็นหลาน บางทีไปทำงานข้างนอกถ้าไม่มีอาจารย์คอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ก็คงไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทำงานดีๆ อย่างทุกวันนี้ค่ะ ถ้าใครสนใจเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่นี่เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัยค่ะ
view: 0 shares: