ข่าว/กิจกรรม

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมถวายความอาลัย

ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ร่วมพิธีถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน) เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา