ข่าว/กิจกรรม

การบรรยายพิเศษในรายวิชา EBC 200 JBC200 และ CBC200 ภาคการศึกษา 1/60

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ที่ผ่าน คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภายใต้รายวิชา EBC200 JBC200 และ CBC200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านภาษาทั้ง 3 ภาษา ในหัวข้อ “ความสำคัญของภาษาต่างประเทศและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” โดยมีวิทยากรมาร่วมแลกเปลี่ยน 3 ท่าน ด้วยกัน ท่านแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ท่านที่สอง อาจารย์อนงค์นาฏ สุวรรณน้อย นอกจากจะเป็น Coach/Trainer ให้กับลูกเรือ (Crew) แล้วยังพ่วงตำแหน่ง Purser (Senior Adviser) อีกด้วย และอาจารย์มิ่งขวัญ พุคยาภรณ์ อาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรง จาก Boston University โดยทั้งสามท่านได้ให้คำแนะนำและทริคต่างๆ ของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและความจำเป็นของภาษาต่างประเทศที่จะส่งผลดีต่อตัวนักศึกษาในอนาคต นอกจากให้คำแนะนำแล้วยังใจดีช่วยไขข้อสงสัยต่างๆ ให้น้องนักศึกษา ในช่วง Q&A อีกด้วยค่ะ
view: 377 shares: