ข่าว/กิจกรรม

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 39

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 39 ในหัวข้อเรื่อง “Better Life Expectancy Through Education, Research and Innovation” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา
 
view: 419 shares: