ข่าว/กิจกรรม

SPU Freshy Day 2017

    อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ ไทยมา และคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ร่วมให้กำลังใจกับนักศึกษาใหม่รหัส 60 คณะศิลปศาสตร์ ในวันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2560
view: 169 shares: