ข่าว/กิจกรรม

ภาพบรรยากาศของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 60 รอบที่ 2

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ (รองอธิการบดี) ให้เกียรติเยี่ยมชมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 60 รอบที่ 2 และร่วมถ่ายภาพที่ระลึก ในวันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
view: 38 shares: