ข่าว/กิจกรรม

โครงการเตรียมสอบ TOEIC อย่างไรให้ได้คะแนนสูง

ได้รับเกียรติจากอาจารย์อุบล พันธุ์อุบล ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มาเป็นวิทยากร โครงการเตรียมสอบ TOEIC อย่างไรให้ได้คะแนนสูง บรรยายเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมตัวเพื่อสอบ TOEIC (2) เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพในอนาคตที่มีผลสอบโทอิคเป็นตัวกำกับ
 
view: 112 shares: