ผลงานและรางวัล

วันเกียรติยศ

                         นักศึกษาทำกิจกรรม สร้างชื่อเสียงให้คณะศิลปศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตร ณ บัวหลวง แกรนด์รูม  อาคาร 1 ชั้น 5 มหาวิทยาศรีปทุม

 
view: 131 shares: